Projektering af styretavler

Ingeniørerne hos Coseno har mange års erfaring i projektering af automationsanlæg til en bred vifte af industrier. Og vi har igennem årene opsamlet en omfattende viden, der kommer vores kunder til gode.

Projektering af styretavler til bl.a. procesanlæg

PLC styringer / styretavler projekteres efter PI-diagrammer, instrumenteringslister og procesbeskrivelser. El-diagrammer/kredsløbsskemaer tegnet i PC Schematic – komplette med layouts, komponentlister, I/O-lister og kabellister. Projektering efter gældende standarder, herunder EN60204-1, arbejdstilsynets bestemmelser samt sikkerhedsstyrelsens anvisninger.
Vedligeholdelse/opdatering af dokumentation og el-diagrammer.

Gode råd til projektering

Et energi-, maskin- eller procesanlæg har typisk en levetid på 20-30 år. Undervejs vil der være behov for at bygge om og tilføje nye funktioner. Der vil ind imellem være fejl, der skal udbedres og komponenter, der skal skiftes.

Udover projektering efter gældende standarder, som EN60204-1, arbejdstilsynets bestemmelser, sikkerhedsstyrelsens anvisninger mm, har vi fokus på, at anlæggene ikke bare er nemme at betjene, men også nemme at servicere. At vi gør det nemt for tavlekonstruktører, tavlemontører, elektrikere, programmører, idriftsættere og driftspersonale at gøre deres arbejde godt.

Hvis du ønsker et langtidsholdbart anlæg, er det vigtigt allerede i projekteringsfasen at sikre de bedste rammer for vedligehold af anlæggets installationer.

Vores bud på langtidsholdbare installationer:

- Placér komponenter, så de er nemt tilgængelige

Placer motorer, ventiler og instrumenter i arbejdshøjde – så man ikke skal stå på en stige, ligge på gulvet eller klemme sig ind mellem rør-, maskin- og bygningsdele.

Vend dæksler på komponenter ud mod dig selv – så man undgår at skulle bruge spejl og vinkelskruetrækker for at demontere dæksler.

- Sikr gode lysforhold

Husk ordentlige lysforhold på anlægget og i tavlerne, så der også kan arbejdes og serviceres om aftenen.

- Sikr god plads i tavlerne

Selv om den ekstra plads koster lidt mere i tavlejern, så sparer du mange timer på tavlekonstruktørens projekteringstid, tavlemontørens montagetid, elektrikere ved tilslutning af kabler og idriftsætteren i
forbindelse med test og idriftsættelse.

Og endelig er det meget nemmere fremover at fastholde en høj standard i anlæggets fulde levetid, hvis der god plads til ombygninger, der er disponibel plads i ledningskanalerne. Hvis f.eks. ledningskanalerne er overfyldte, går der ikke lang tid før ledningerne i tavlen hænger frit i guirlander.

- Sørg for sammenhæng i navngivning / nummerering

Anvendelse af forskellige komponentnavne eller -numre i de mekaniske PI-diagrammer, komponentlister og arrangementstegninger i forhold til den elektriske dokumentation kræver konverteringslister og andre work-arounds. Sådanne løsninger både forlænger og fordyrer de respektive fagfolks arbejde samtidig med, at det også giver en øget risiko for fejlfortrådning.

Derfor prioriterer vi højt at navngivning af komponenter, kabler og tags er koordineret, så der er ensartet benævnelse i hhv. den mekaniske og elektriske dokumentation.

Vi prioriterer også at opbygge vores diagrammer så sammenhængende funktioner placeres samlet, og at de placeres fortløbende i logisk rækkefølge, så de er nemme at finde.